FÖRELÄSNINGAR - TRÄFFAR - ARTIKLAR - WEBB - TRYCK - LJUD & BILD - SLÄKTFORSKNING - SKÅDESPELANDE - SPEAKERUPPDRAG


WEBB

Tillbaka till startsidan

Jag behärskar de grundläggande teknikerna för webpublicering och designar och kodar snygga och funktionella sidor på nätet. Och då kan jag koda, inte använda ett eller annat program som skapar koden åt mig.

Jag är däremot än så länge ingen nätverkstekniker, eller någon större hejare på databaser eller andra mer komplicerade programvaror, så du som är ute efter stora tekniska lösningar, databaser, e-handel eller liknande, söker nog någon annan än mig.

Men du som är ute efter en sida för att visa att du, din verksamhet, ditt företag eller en förening som du representerar, finns, kan med fördel vända dig till mig. Jag kan formulera texterna till sidan, jag kan skapa sidans grafiska profil utifrån bilder eller logotyper du tillhandahåller, och jag skapar sidan.