Föreläsningar

Kunskapsspridningen om autismspektrumtillstånd är än så länge mycket bristfällig, och vi märker t o m att det finns ett ”brus” av människor med felaktiga kunskaper och fakta som tar plats och lär ut sina egna missuppfattningar. Helt galet!

Vi som kan ha mycket bra att berätta om syndromet, rätt bemötanden, vårt arbete med gruppens frågor och så vidare behöver absolut inte ha lyckats bra med våra egna liv. Jag har fastnat i engagemanget som sådant som specialintresse, men inte haft något fokus över till min egen del av ansvaret för att få till rutiner i vardagen, utan kommit att leva mer för just engagemanget. Och har på kuppen – säkert mycket just därför – mött makalösa mängder felbemötanden i kontakterna som skulle ha handlat om hjälp med de där rutinerna som saknas. Allt sådant är naturligtvis otroligt viktigt att det blir belyst, och alltså måste de som söker föreläsare inse att det inte bara är de goda berättelserna som är viktiga.

Överhuvudtaget är den ene med Aspergers syndrom inte den andre lik, det är ett brett spektrum, och har du hört en aspergerföreläsning av någon med egen diagnos bör du höra flera till för att få en bred och allsidig bild. EN aspergerföreläsning ger primärt en bra bild av just den föreläsaren. Men i autismfrågor behöver man lära sig om den stora bredden på området.

Jag kan berätta om annorlundaskapet, typiska vanliga missförstånd, hur fel det kan gå när man blir bedömd av aktörer som inte förstår… jag har dessutom andra perspektiv och går gärna in på resonemang kring vad som egentligen är särskilt normalt i majoritetens sätt att göra väldigt mycket. Begrepp ställs på ända på temat ”Den sociala inkompetensen”. Allt detta ovanliga aspekter som jag inte sett att just någon etablerad föreläsare berör särskilt mycket.

Jag har fokuserat på ett så brett engagemang i gruppens frågor att det aldrig har blivit någon särskilt aktiv marknadsföring specifikt av mig som föreläsare. Det ser jag som den enda större anledningen till att jag ännu inte har haft fler föreläsningstillfällen än jag har. Men mitt breda engagemang som föreningsmänniska, aktiv träffarrangör, debattör och opinionsbildare borde inte göra mig mindre intressant att bjuda in som föreläsare, snarare tvärtom.

Dessutom verkar det i hög grad förutsättas att vi med diagnos som kommer ut och föreläser antas göra det för att berätta om hur bra det kan gå med rätt stöd och hjälp, helt ensidigt för att visa de goda exemplen. Även här har jag ett annat fokus än de flesta som är ute och hörs – för mig personligen har det inte gått så där vidare värst bra, jag har betydligt mer haft okunniga och oinsatta beslutsfattare emot mig som i inte så liten omfattning har kunnat rasera tillvaron mer med beslut i helt fel riktning. Det borde rimligtvis vara angeläget att berättelserna om sådana bitar också kom ut i ljuset, så att man även kan få se hur snett det kan gå. Skräckexemplen, hur det absolut inte ska gå till… Jag kommer att försöka ta lite egna initiativ till föreläsningar jag kommer att boka lokal själv och marknadsföra, men söker du, din skola, ditt företag, din förening osv en föreläsning om Aspergers syndrom inifrån – tveka inte att vända dig till mig!