Illustrationer till Pemers syndrom, avsnitt 4

De två varianterna på hur familjetabeller brukar numreras
Exemplet på:
rubrik, ”FAMILJ 1”, ”FAMILJ 2”.
det jag kallar framåthänvisning, ”se FAMILJ 2”, ”se FAMILJ 3” osv.
det jag kallar bakåthänvisning, ”(från FAMILJ 1)”.