Sakfelet som skaver i ”Young Royals”

”Binge-ar” Young Royals från start lagom till att allra sista avsnittet släpps på måndag.

Usch, så enerverande den stora grodan i serien är – att man utgick ifrån att lillebror skulle ärva titeln kronprins om storebror kronprinsen förolyckas. Dessutom verkar storebrorsan enbart kallas ”prins Erik” när han omnämns efter sin död.

I verkligheten hade det varit tvärtom om något. Man hade talat om den framlidne kronprinsen som just den kronprins han var (kanske hela sitt liv?), och alla hade vetat att den efterlevande lillebrodern prins Wilhelm nu var närmast på tur efter mamma drottningen, alldeles utan någon kronprins-titel. Det hade inte funkat så i någon verklig monarki.

Kronprins eller kronprinsessa har mig veterligt aldrig använts om någon närmaste arvtagare till en tron än någon som är förstfödd på den regerande huvudlinjen. Varje gång tronföljden ”bryts” och inte kommer att fortsätta till nästa generation, utan till en yngre gren av kungahuset, så är den som står närmast på tronen bara prins som vanligt, inte kronprins, hur mycket han än står närmast på tur till tronen.

Prinsarna Erik och Wilhelm i ”Young Royals” skulle normalt sett ses på precis samma sätt. Hade Erik aldrig omkommit utan gift sig och fått barn, och i tidens fullbordan efterträtt mamma Kristina på tronen, så hade hans förstfödda blivit kronprins/essa/ vid hans uppstigande på tronen. Hade Kristina ryckts ifrån världen innan Erik blev far hade Eriks förstfödda fötts som kronprins/essa/.

I Sverige var inte blivande Oscar II kronprins under storebror Karl XV:s regeringstid. Oscar var närmast efter Karl redan när deras far Oscar I dog och Karl blev kung..

Och prins Bertil hade aldrig någon kronprinstitel. Han var närmast på tur till tronen sedan nuvarande knugen hade tillträtt 1973. och fram tills Carl Philip föddes. Då blev den nyfödde kronprins genom födseln i enlighet med dåvarande tronföljd, men drygt sju månader senare trädde den nya successionsordningen i kraft och Victoria blev närmast arvsberättigad till tronen. Och då blev hon ganska naturligt nog kronprinsessa.

Men när en befintlig kronprins, äldst av två söner till en regent, avlider, så är det fullkomlig fantasi att lillebror skulle bli inte bara närmast tronen utan även bli ”ny” kronprins. Faktiskt.